Karel MELKA (13.12.1949)



Karel Melka byl do síně slávy SK Dynamo Č. Budějovice umístěn v listopadu roku 2009.