obránce
Tereza
Školková
Věk19 let
Narozen:22.4.2003