obránce
Tereza
Školková
Věk17 let
Narozen:22.4.2003