O budoucnosti aktuálního soutěžního ročníku obou profesionálních soutěží rozhodne zasedání Ligového grémia, které se uskuteční 12. května. Jednání všech 32 profesionálních klubů bude rozhodovat o nutném prodloužení sezóny za datum 30. června. Kluby současně budou také volit nové vedení Ligové fotbalové asociace.

Jedním ze zásadních bodů programu zasedání Ligového grémia bude jednání o doporučení Ligového výboru upravit termínové listiny obou soutěží tak, aby je bylo možné plnohodnotně dokončit v červenci. Dle platných stanov LFA hlasuje o posunutí konce soutěžního ročníku za 30. červen, tedy o změně termínové listiny, vždy příslušná komora dané soutěže. Takovou změnu musí vždy schválit nadpoloviční většina každé ligy zvlášť. Prakticky to znamená, že více než 8 klubů FORTUNA:LIGY a současně více než 8 klubů F:NL musí souhlasit s dohráním soutěžního ročníku obou soutěží v červenci.

Vzhledem k tomu, že některým členům Ligového a Kontrolního výboru LFA končí v průběhu května a června 2020 mandát, půjde současně také o zasedání volební. Na zasedání Ligového grémia se budou znovu volit osoby na pozice předsedy LFA (t.č. Dušan Svoboda), místopředsedy LFA za 1.ligu (Adolf Šádek), místopředsedy LFA za 2.ligu (Petr Heidenreich) a po jednom členu Ligového výboru za obě soutěže (Jan Nezmar a Tomáš Provazník). Stejně tak se bude nově volit i předseda Kontrolního výboru, kterým je v současné chvíli Tomáš Buzek.

Ligový výbor zatím stanovil termín zasedání Ligového grémia na 12. května. O formě, času a místu setkání bude ještě jednat a bude reagovat samozřejmě i podle vývoje epidemiologické situace v Česku a nařízení státních orgánů. Proces nominací a volby členů orgánů LFA se řídí stanovami LFA a platným volebním řádem. Nominace na jednotlivé uvolněné pozice v Ligovém nebo Kontrolním výboru budou kluby předkládat týden před jeho konáním s tím, že konkrétní nominace i souhlas navrženého kandidáta musí být předloženy Ligovému výboru nejpozději do 12.00 pracovního dne předcházejícímu dni konání Ligového grémia.