Rozhodnutím Licenční komise Fotbalové asociace ČR obdrželo Dynamo v rámci licenčního řízení pro účast v nadcházejícím ročníku profesionálních soutěží 2022/2023 nejvyšší možnou licenci. Licence Gold dokonce opravňuje ke startu v soutěžích pořádaných UEFA. Klub je stabilizovaný sportovně i ekonomicky.

Účast v soutěžích organizovaných Ligovou fotbalovou asociací (LFA) je podmíněna získáním licence, podle pravidel stanovených Klubovým licenčním řádem FAČR. Licence se rozděluje do tří úrovní. Nejvyšší je licence Gold – pro účast v evropských pohárech. Kluby, které se chtějí účastnit nejvyšší soutěže FAČR (1. liga), musí získat licenci Silver. Účastníci 2. ligy zase licenci typu Bronze.

Dynamu byla bez připomínek poprvé udělena nejvyšší možná licence pro nadcházející sezonu FORTUNA:LIGY. Splnilo přísná pravidla, která obsahují pět hlavních kritérií: sport, infrastruktura, personální – administrativní, právní a finanční.

Například v rámci sportovního kritéria je kladen důraz na rozvoj mládeže, infrastruktura sleduje parametry způsobilosti a bezpečnost stadionu a tréninkového zázemí, vyhřívání hřiště nebo umělé osvětlení. Důležitým bodem personálních kritérií jsou jednotlivé povinné pozice, které musí být v každém klubu zastoupeny (generální manažer, ekonom, mluvčí atd.). K finančním patří mj. prokázání bezdlužnosti či zpráva auditora.

„Jedna z věcí, která nám pomohla k získání licence Gold, je nový kamerový systém. Ten máme na stadionu od začátku minulé sezony a pořídilo jej Statutární město České Budějovice, za což mu patří velké poděkování. Do licenčního řízení se kamerový systém započítával až letos. Nejsložitější byly finanční podmínky. Od výročních zpráv, uzávěrky, bezdlužnost hráčům, zaměstnancům nebo veřejným institucím. Nejdůležitější je hospodářská zpráva, která ukazuje, že máme vyrovnaný rozpočet,“ jmenuje generální sekretář Milan Čadek dva stěžejní aspekty, které přispěly ke skvělému vysvědčení klubu.

„Po administrativní stránce jsme na ligu dobře připraveni. Věříme, že to s podporou fanoušků zvládneme i na hřišti,“ dodává Čadek.